TVOJU SPOKOJNOSŤ  ZARUČUJÚ NAŠI

Barberi

Andrej Chyba

Palo Turjan

Monika Aulitis

TVOJU VYSNÍVANÚ KÉRKU ZHMOTNÍ DO REALITY

Náš tatér

Lukáš Oravec

Lukáš Oravec

Absolútny cit pre detail bez kompromisov

Prečo sme najlepší

Naším garantom je Palo Turjan prezývaný aj Vagabund Cuts. Pôsobil vo viacero pánskych holičstvách a Cuts Factory je jeho projekt. Veľký, potetovaný sympaťák so srdcom zo zlata dohliada pevnou rukou na kvalitný výstup všetkých našich prác. Držíme sa toho, že pokiaľ kvalita služby nebude zodpovedať našim štandardom, nebudeme ju ponúkať našim zákazníkom. Preto sa tiež pravidelne vzdelávame a školíme aj s certifikáciou.

Absolútny cit pre detail bez kompromisov

Prečo sme najlepší

Naším garantom je Palo Turjan prezývaný aj Vagabund Cuts. Pôsobil vo viacero pánskych holičstvách a Cuts Factory je jeho projekt. Veľký, potetovaný sympaťák so srdcom zo zlata dohliada pevnou rukou na kvalitný výstup všetkých našich prác. Držíme sa toho, že pokiaľ kvalita služby nebude zodpovedať našim štandardom, nebudeme ju ponúkať našim zákazníkom. Preto sa tiež pravidelne vzdelávame a školíme aj s certifikáciou.